'IK LEER ANDERS'

LEERACHTERSTAND, DYSLEXIE, AD(H)D, AUTISME, PDD-NOS? 
 ____________________________________ Leerproblemen Praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. 

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een o.a. een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. _____________________________________ Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen. ____________________________________ Als gecertificeerd coach van de training ’Ik leer anders’ leer ik je om informatie te vertalen naar jóuw informatiesysteem: visueel. Hierdoor lukt het je wel om dicteewoorden te onthouden, foutloos te spellen, sneller te lezen en tafels te automatiseren. _____________________________________ Ook splitsingen, metrieke stelsels, breuken en moeilijke optelsommen kunnen inzichtelijk worden opgeslagen en onthouden. Deze manier van leren kan je ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz. ____________________________________

COACHING

OP ZOEK NAAR MEER INZICHT IN JEZELF, JE WARE AARD, RUST OF VREDE? Kijk dan eens of de coaching van Trek Op je aanspreekt...! _____________________________________ Jij bent uniek en je loopt niet voor niets hier en nu op aarde rond. Dit ontdekken en dat accepteren, is een weg die je zelf moet gaan. Is het voor jou prettig als er even iemand met je optrekt omdat een je weg momenteel wat moeizaam te bewandelen lijkt? Vraag dan per mail een intakegesprek aan. _____________________________________ TREK OP – Coaching wil je helpen bij het transformeren van jouw denk- en gewoontepatronen zodat niks je meer tegenhoudt ten volle te genieten van elk moment dat zich aandient. Door inzicht te krijgen in de patronen die je ontwikkelde toen de nood of de angst hoog was en je geen andere mogelijkheden zag, kan je komen tot volledige acceptatie van al wat is. Dit is, mijns inziens, een belangrijke stap die nodig is om jezelf te bevrijden van alle negatieve invloeden en gevolgen die daaruit voort zijn gekomen. Je gaat zien dat je niet bent wie je denkt of voelt of meent te zijn, maar een volmaakte schepping van God. Bestemd om in eenheid met Hem en zijn schepping te leven. Zonder moeten, zonder oordeel, zonder angst.

OVER MONIQUE

Ik, Monique van Bruggen, ben TREK OP – Onderwijs & Coaching officieel gestart op dinsdag 6 oktober 2015 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam TREK OP. _____________________________________ Op dit moment is TREK OP een eenmanszaak waarin ik als gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’ beelddenkers train, ondersteun in het ‘anders leren’ van de hen aangeboden lesstof. _____________________________________ Daarnaast ben -zonder lange wachtlijst- beschikbaar voor (wandelende) Coachingstrajecten voor mensen die meer inzicht in zichzelf, en meer rust en vrede in hun leven willen ervaren. ___________________________________